Dohodnime si úvodnú konzultáciu zdarma! cizinsky@heroeseb.sk

Nezávislé posúdenie aktuálneho stav organizačnej štruktúry, zmeranie efektivity riadenia tímu, popis pracovných pozícií, zmeranie úrovne motivácie zamestnancov, zhodnotenie internej komunikácie a pod.
Učiť sa na vlastných chybách vyjde draho! Využite konzultácie, koučing a mentoring v personálnej oblasti.
Konzultácie a vzdelávanie v oblasti budovania zamestnávateľskej značky poskytujeme od roku 2015

Pracovný pohovor

Vzdelávací program
Rozhodujte pri výbere zamestnanca na základe faktov a dát, nie na základe dojmov. Získajte istotu vo výbere opretú o efektívnu metodiku. Už žiadne zlé výberové rozhodnutia! 

Obchodné zručnosti

Vzdelávací program
Ako efektívne viesť osobné alebo telefonické obchodné rokovanie. Ako zvládať námietky, ako uzatvárať dohody a ako aktívne využívať up-sell.
Vedenie ľudí patrí medzi základné manažérske funkcie. Manažér má využiť svoju moc a viesť ľudí tak, aby pracovali s nadšením v záujme celku. Ako tento štandard dosahovať a udržiavať? Práca s ľuďmi je náročná a zároveň krásna. Vyžaduje však neúnavné vzdelávanie a inšpiráciu.
Využite šancu na UP-Sell! NEobchodníci majú významnú príležitosť zvýšiť vaše zisky. Využite ich a naučte ich ako na to.
Najrýchlejšia cesta ako vyriešiť problémy so zamestnávaním pre malých a stredných zamestnávateľov