Emil Čižinský

Nezávislé posúdenie aktuálneho stav organizačnej štruktúry, zmeranie efektivity riadenia tímu, popis pracovných pozícií, zmeranie úrovne motivácie zamestnancov, zhodnotenie internej komunikácie a pod.
Konzultácie a vzdelávanie v oblasti budovania zamestnávateľskej značky poskytujeme od roku 2015
Program pre zamestnávateľov, ktorí chcú poskytnúť podporu pre uvoľnených zamestnancov.
Najrýchlejšia cesta ako vyriešiť problémy so zamestnávaním pre malých a stredných zamestnávateľov