Nezávislé posúdenie aktuálneho stav organizačnej štruktúry, zmeranie efektivity riadenia tímu, popis pracovných pozícií, zmeranie úrovne motivácie zamestnancov, zhodnotenie internej komunikácie a pod.
Konzultácie a vzdelávanie v oblasti budovania zamestnávateľskej značky poskytujeme v HEROES už viac ako 3 roky.
Program pre zamestnávateľov, ktorí chcú poskytnúť podporu najvyššej kvality pre uvoľnených zamestnancov.
90€
WEBINÁR pre zodpovedných zamestnávateľov, ktorí chcú poskytnúť pomoc pre uvoľnených zamestnancov. Kliknite a pozrite si ilustračné video.
12€
je určený zamestnávateľom, ktorí museli prepustiť zamestnancov a chcú im byť nápomocní v ťažkej životnej situácii
zdarma
Neľahká úloha v ťažkých časoch ako to urobiť tak, aby sa prípadne raz vrátil naspäť a rád.
35€
Napríklad produktové školenia, interné smernice a podobné. Interné vzdelávanie online, je budúcnosť dneška.
Tento vzdelávací program je určený pre ľudí, ktorí aktuálne prišli o zamestnanie a hľadajú si nové pracovné uplatnenie. Program výrazne zlepší vaše šance uchytiť sa na trhu práce.