Nezávislé posúdenie aktuálneho stav organizačnej štruktúry, zmeranie efektivity riadenia tímu, popis pracovných pozícií, zmeranie úrovne motivácie zamestnancov, zhodnotenie internej komunikácie a pod.
Konzultácie a vzdelávanie v oblasti budovania zamestnávateľskej značky poskytujeme v HEROES už viac ako 3 roky.
Program pre zamestnávateľov, ktorí chcú poskytnúť podporu najvyššej kvality pre uvoľnených zamestnancov.
Inovatívna služba pre malých a stredných zamestnávateľov a najrýchlejšia cesta ako vyriešiť problémy so zamestnávaním v podniku.
Tento vzdelávací program je určený pre ľudí, ktorí aktuálne prišli o zamestnanie a hľadajú si nové pracovné uplatnenie. Program výrazne zlepší vaše šance uchytiť sa na trhu práce.