Riešte personálne problémy rýchlo a efektívne: Interim personálny manažér pre malé a stredné podniky!

Najrýchlejšia cesta ako vyriešiť problémy so zamestnávaním pre malých a stredných zamestnávateľov 

Mnoho zamestnávateľov dnes rieši zásadný problém so získaním a udržaním zamestnancov. Malé a stredné podniky často nevedia pružne reagovať na situáciu na trhu práce a chýbajú im ľudia. Prípadne nevedia získať alebo udržať si tých najlepších zamestnancov. Strácajú čas riešením vnútorných sporov a napätia na pracovisku. Personálne oddelenia zosobňujú mzdárky a starostlivosť o zamestnancov zostáva na pleciach majiteľa ako priorita xy.

Dnes je trh práce tak exponovaný, že mnohé firmy nerozbehnú nové projekty, lebo na ne nevedia zohnať ľudí. Majitelia sa nákladne pokúšajú zabezpečiť personál pre svoje projekty.

Príbeh každej firmy je unikátny a každá sa nachádza v inej situácii. Aj z tohoto dôvodu sa nedá použiť jednotný unifikovaný model na riešenie náboru a udržania zamestnancov. Chýbajúci personál je už vypuklý problém. Často mu predchádza dlhšia nespokojnosť zamestnancov, hádky a napätie na pracovisku. Preťaženie jednej skupiny a nízke zaťaženie inej skupiny zamestnancov a podobne.

Premium Star Hotels, a.s.

V procese rozvoja a rastu našej spoločnosti Premium Star Hotels, som si v diskusiách s p. Čižinským uvedomil, že pre ďalší rozvoj je nevyhnutné centralizovať HR procesy a pripraviť tak strategický support pre aktuálnych riaditeľov siete hotelov. Pán Čižinský sa v pozícií interim HR partnera tejto role výborne zhostil, počas jeho pôsobenia sme spoločne nastavili a zjednotili HR procesy. Finále našej spolupráce bolo, že mi pomohol vybrať kandidátku, ktorá dnes na pozícií HR Generalist úspešne pokračuje v práci pre Premium Star Hotels.

Jaroslav Kubaľa CEO Premium Stars Hotel

Interim (dočasný) personálny manažér vám metaforicky "nebude chytať ryby, ale naučí ich chytať vás a ešte ich aj chutne pripraviť na večeru".

A toto všetko za niekoľko hodín týždenne počas dohodnutej doby spolupráce.

Veľkí zamestnávatelia majú celé tímy personálnych špecialistov, ktorí sa starajú o zamestnancov.

Interim (dočasný) personálny manažér prinesie do vašej firmy tie najlepšie praktiky a prispôsobí ich vašim potrebám. Princípom koučingu a mentoringu vám otvorí oči. Identifikuje slabé miesta a navrhne riešenia v prístupe k riadeniu zamestnancov. Naučí vás používať v praxi kľúčové nástroje na riadenie zamestnancov. Pomôže vám nastaviť procesy a naučí vás ich efektívne využívať tak, aby podporovali vašu firmu ako celok. 

Nastaví vám účinný proces náboru a naučí vás efektívnemu výberu nováčikov. Interná komunikácia, vnútorná spravodlivosť, odmeňovanie a riešenie konfliktov sú najčastejšie dôvody nespokojnosti ľudí v práci. Riešenie týchto problémov vás už nebude okrádať o čas, ten budete môcť venovať podnikaniu.

Pre objednávku ma prosím kontaktujte e-mailom alebo formulárom.

+421 904 769 010
webinar@emilcizinsky.sk