Personálny audit

 

Podnikatelia a manažéri sa často dostanú do situácie, kedy potrebujú objektivizovať svoj subjektívny pohľad na organizáciu, za ktorú zodpovedajú, vo vzťahu k riadeniu ľudí a organizácie práce. 

 

Napríklad:

*  Často sa opakujú tie isté nepríjemné situácie, napätia, chyby alebo nedorozumenia vo vašej organizácii.

*  Strácate zákazníkov alebo nádejných zamestnancov z podobných príčin.

*  V kolektíve sa zamestnanci sťažujú na preťaženosť a poukazujú na kolegov, že nerobia nič.

*  Máte pocit, že neviete pohnúť organizáciu vpred.

*  Zvažujete optimalizáciu zamestnancov alebo reorganizáciu.

 

V podobných situáciách je naj efektívnejší spôsob, ako nestagnovať a veci posúvať vpred, objednať si personálny audit. Audítor - konzultant má výhodu v tom, že nie je zaťažený vývojom, ktorý dnešnému stavu vo firme predchádzal. Nemá vo vašej firme žiadne vzťahy či väzby. To, čo ale má, sú skúsenosti a vedomosti. Vie porovnať vašu organizáciu s inými a tým všetkým vie objektivizovať pohľad na vašu situáciu. Metodológia, ktorú audítor / konzultant použije, závisí od vašej situácie a od vašich očakávaní od auditu. Výstupom je prezentácia Záverečnej správy, vrátane popísania situácie, odporúčaní a návrhov opatrení na zlepšenie a inšpirácia pre efektívnejšie organizovanie práce vašich zamestnancov.

 

Ktoré ciele personálny audit skúma:

Nezávisle posúdiť aktuálny stav organizačnej štruktúry. 
Zmeranie efektivity riadenia tímu a popis pracovných pozícií.
Zhodnotenie úrovne motivácie jednotlivcov.
Zhodnotenie úrovne komunikácie v tíme a ich externej komunikácie.
Určiť vyťaženosť jednotlivých pracovníkov. 
Zmerať efektívnosť vykonávanej práce.
Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym pozíciám. 
Získať komplexné informácie dôležité pre ďalší profesijný a osobný rozvoj jednotlivcov. 
Zistiť možnosti personálnej základne a jej zníženie, posilnenie, rotáciu alebo zamedzenie fluktuácie. 
Získať informácie o skrytých problémoch a návrhy na riešenia.

 

Pre objednávku ma prosím kontaktujte emailom.

+421 904 769 010
webinar@emilcizinsky.sk