Emil Čižinský

Kontaktné údaje

Telefón: +421904769010
E-mail č.1.: webinar@emilcizinsky.sk                           E-mail č.2.: cizinsky@heroeseb.sk

HEROES-EB, s.r.o.

Dúbravská cesta 2 m. č. Karlova Ves, 841 04 Bratislava

IČO: 52208206

DIČ: 2120935014

IČDPH: SK2120935014

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. č. 135073/B

Kontakný formulár

Vaše osobné údaje budú použité výhradne pre účely vyriešenia vášho dopytu. Zásady spracovania osobných údajov