Kontaktné údaje

Telefón: +421 904769010
E-mail: webinar@emilcizinsky.sk

Fakturačné údaje

HEROES - EB, s.r.o.

Zámocká 22, 811 01 Bratislava

IČO: 52208206

IČDPH: SK2120935014

IBAN: SK64 1100 0000 0029 4107 0683

konajúca osoba: Miloš Svitek a Emil Čižinský, konatelia