Úvodná konzultácia zdarma! cizinsky@heroeseb.sk

Nadviažme spoluprácu

Telefón
+421904769010
E-mail
cizinsky@heroeseb.sk
Adresa
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Fakturačné údaje
HEROES-EB, s.r.o.; IČO: 52208206 DIČ: 2120935014 IČDPH: SK2120935014 zapísaná: Obchodný register Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. č. 135073/B