Emil Čižinský

Využite riadenie ľudských zdrojov pre váš úspech v podnikaní

- konzultácie

- poradenstvo

- audit

- vzdelávanie

vám prinesú nový pohľad na ľudský potenciál vo vašej firme

Od roku 2016

pomáham manažérom, podnikateľom a firmám čeliť aktuálnym výzvam v nastavení riadenia ľudských zdrojov.

Hĺbkové procesné a personálne audity, interné prieskumy, focus groups, individuálne konzultácie, pracovné workshopy, individuálne koučingové či skupinové mentoringové vzdelávanie aj dlhodobé interim (dočasné) spolupráce sú formy, ktorými som za uplynulé obdobie poskytol služby desiatkam zamestnávateľov nielen na Slovensku.

Každá firma žije svoj jedinečný príbeh a situáciu v danom čase. Manažéri a majitelia sa venujú svojim kľúčovým business cieľom a mojou misiou je prinášať im tie najlepšie nástroje a praktiky na riadenie a organizáciu ľudí.

Mojou expertízou je 10 rokov skúseností s riadením predaja, 20 rokov skúseností s riadením ľudských zdrojov a 6 rokov skúseností s poradenskými projektmi.

Spoločne nájdeme riešenie v týchto témach

Konzultačné služby

Personálny audit, konzultácie k témam personalistiky, nábor, výber, retencia, HR marketing, HR procesy, hodnotenie výkonnosti, odmeňovanie, komunikácia, vnútorná spravodlivosť, firemná kultúra

Vzdelávanie

Personalistika: nábor, výber, retencia, termination & outplacement. Predaj: obchodné zručnosti, vyjednávanie.

Koučing

Individuálny business koučing, mentoring, Employer branding koučing