Tento

Blog

je určený každému, kto vedie ľudí. Zvlášť pre podnikateľov a vedúcich pracovníkov v malých a stredných firmách. Podnikatelia a manažéri inšpirujte sa a vyhnite sa chybám pri práci s vašimi ľuďmi.

Emil Čižinský

Po viac ako 30 ročnej praxi sa stále stretávam s podobnými javmi a chybami, ktoré robia podnikatelia či manažéri pri práci s ľuďmi. To ma viedlo k tomu prinášať vám inšpirácie a poznatky, ktoré vám môžu pomôcť vyvarovať sa chybám a prácu s ľuďmi si viac užívať, ako sa s ňou trápiť.

Videopohovor – 10 krokov k profesionalite.

V dnešnom svete, kde je flexibilita a efektívnosť prioritou, sú videopohovory nevyhnutnosťou v rekrutácii nových pracovníkov. Táto moderná metóda ponúka množstvo výhod a prispieva k lepšiemu pochopeniu kandidátov a ich schopností. Zamerajme sa preto na to, kedy, prečo a ako vykonávať videopohovory profesionálne. Kedy robiť videopohovor? Videopohovory sú vhodné v niekoľkých situáciách. Prvým prípadom je, keď nie je možné uskutočniť osobný pohovor či...

Celý článok

Ako úspešne zaradiť nováčika do firmy.

Nový rok znamená nové začiatky. Ako začínajú noví zamestnanci vo vašej firme? Tento článok obsahuje jednoduchý návod, ako čo najefektívnejšie zaradiť nováčika do firmy. Veľké spoločnosti nazývajú tento proces onboarding. Čo je onboarding? Anglické slovo onboarding sa skladá z dvoch slovo “on” – vo význame “na” a “boarding” vo význame nastupovanie, spolu – nastupovanie na palubu. Tá paluba je...

Celý článok

Hodnotiace rozhovory so zamestnancami v malých a stredných firmách.

Začiatkom nového roka zvykneme hodnotiť ten starý. Ako podnikatelia alebo manažéri vedieme hodnotiace rozhovory sami so sebou, s našimi partnermi, daňovými poradcami a podobne.  Mali by sme ich viesť aj s našimi zamestnancami. Hodnotiace rozhovory so zamestnancami predstavujú najdôležitejšiu súčasť riadenia ľudí. Úspešné firmy majú premyslený systém hodnotenia zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou týchto systémov sú hodnotiace pohovory. V tomto článku...

Celý článok

Novoročné predsavzatie hodné lídra.

Nadchádza koniec roka a s ním si mnohí ľudia dávajú do nového roka predsavzatia, ako sa zlepšiť a ktoré oblasti svojho života alebo práce vylepšiť. Pre podnikateľov a manažérov, je to príležitosť na zváženie nových predsavzatí v téme riadia ľudí. Jedným z kľúčových aspektov, na ktorý sa môžu zamerať, je rozhodnosť. Rozhodnosť je kameňom úspechu vo vedení. Je to schopnosť urobiť rozhodnutia, keď...

Celý článok

Aký darček ste dali zamestnancom na konci roka? 

Koniec roka sa blíži a spolu s ním prichádza čas darčekov a ocenenia našich zamestnancov. Tradičné možnosti ako trinásty plat, koncoročné odmeny alebo zvýšenie mzdy sú síce vítané, avšak ich motivačný účinok je krátkodobý. Často sa stáva, že zamestnanci rýchlo zabudnú na finančné odmeny a ich motivačný dopad vyprchá už v priebehu niekoľkých mesiacov nového roka. Čo by však mohlo potešiť...

Celý článok

Ukradnutí zamestnanci.

Už vám niekto ukradol zamestnancov? Ukradli ste zamestnanca niekomu vy? Ešte ste o tom nepočuli? Tak si o tom prečítajte v tomto článku a inšpirujte sa. Na ilustráciu vám opíšem jeden typický príklad. Stalo sa to zhruba pred pätnástimi rokmi, keď som pracoval na pozícii personálneho manažéra v Pepsi. Logistika vo firme bola každoročne počas vianočných sviatkov viac ako preťažená a každý,...

Celý článok

Ticho je silnejšie ako krik.

V dnešnom rušnom svete je ticho často podceňované. Sme zvyknutí na nepretržitú komunikáciu, rýchle rozhodovanie a reakcie. Avšak práve v tichu sa skrýva neuveriteľná moc. Ticho, ako pauza v priamej reči dokáže ovplyvniť rozhodovanie, zlepšiť komunikáciu a zvýšiť efektivitu vo vyjednávaniach. Poďme sa pozrieť na to, ako môže ticho zmeniť dynamiku vo vašej komunikácii. Spomeniete si na situáciu, keď ste, ako dieťa...

Celý článok

Nebojte sa zlyhania, ak ste schopní sa poučiť.

Podnikanie a riadenie ľudí sú plné neustálych rozhodnutí a akcií, no často zabúdame na jednu nevyhnutnú zložku úspechu: chyby. Áno aj chyby, omyly a zlyhania sú súčasťou procesu a sú nenahraditeľným prvkom, ktorý formuje naše skúsenosti a podnecuje potenciál k rastu a inováciám, ak sa s nimi správne pracuje. Chyby: Nevyhnutné alebo nebezpečné? Pre mnohých podnikateľov a manažérov môže byť chyba závažnou záležitosťou. Obavy zo...

Celý článok

Vzdelávanie zamestnancov je cesta k lojalite a úspechu.

V súčasnej dobe je investícia do vzdelávania zamestnancov kľúčová aj pre malé a stredné firmy. Vzdelávanie nie je len nákladom, ale aj investíciou s vysokým výnosom. Hlavným benefitom investovania do vzdelávania zamestnancov je zvyšovanie produktivity práce. Sekundárnym benefitom je však aj posilnenie lojality zamestnancov k firme. Táto lojalita je v dnešnej dobe často rovnako dôležitá ako zvyšovanie produktivity. Keď podnikatelia poskytnú...

Celý článok

Keď sa zamestnanci viac hádajú, ako robia.

V každom pracovnom prostredí môže dôjsť k momentom napätia medzi zamestnancami, tímami alebo oddeleniami. No, keď sa hádky stávajú bežnou súčasťou pracovného dňa a ovplyvňujú výkon a produktivitu tímu, je nevyhnutné sa tým zaoberať. Podnikateľ alebo manažér by mal podniknúť opatrenia na riešenie tejto situácie. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžu pomôcť: 1. Identifikácia príčin konfliktov. Prvým krokom je...

Celý článok