Kariérny koučing - mentoring

individuálny outplacement program

Tento program potrebujú

zamestnávatelia, ktorí museli prepustiť svojich zamestnancov a chcú im byť maximálne nápomocní v novej životnej situácii.

Program výrazne zlepší šance vašich ľudí uchytiť sa na trhu práce. A vám pomôže zlepšiť si svoj obraz zamestnávateľa v očiach uvoľnených zamestnancov. Ich komunikácia o vás bude pozitívnejšia. Zároveň sa tým aj spoločensky zodpovedne zachováte k podpore ľudského potenciálu, ktorý uvoľňujete na trh práce.

Veľké spoločnosti s dlhoročnou históriou vytvorili nástroj, ktorý pomáha dotknutým zamestnancom, ide o tzv. Outplacement Program. Je to vzdelávací produkt, kde lektor / kouč odovzdáva poslucháčom balík informácií o tom, čo majú robiť a ako majú postupovať v novej životnej situácii. 

Experti predpokladajú rôzne scenáre vývoja ekonomiky do budúcnosti. Podľa nich sa dá očakávať, že o nejaký čas budete znova potrebovať kvalifikovanú pracovnú silu naberať. Aj z toho dôvodu je nevyhnutné snažiť sa postarať o odchádzajúcich zamestnancov, aby dobré meno zamestnávateľa zostalo čo možno najlepšie.

Outplacement program je nástroj ktorý umožňuje dať vašim ľuďom niečo hodnotné navyše, ako sú len zákonné povinnosti. 

Program obsahuje:

- definovanie osobného profilu a nastavenie cieľov

- identifikácia cesty ako cieľe dosiahnuť

- plán vzdelávania, identifikácia zdrojov a ich praktické využitie

- pracovné portály a sociálne siete

- príprava na pohovor a video pohovor

- revízia životopisu

- záverečná správa a zoznam ďalších krokov

Pri organizácii Outplacementu treba brať do úvahy, že program je ideálne poskytnúť svojim zamestnancom ešte v priebehu výpovednej doby. Z toho dôvodu si túto aktivitu včas naplánujte.

Na nič som nečakal a absolvoval som Kariérny koučing - mentoring v prvých dňoch výpovednej doby. Po 20-tich rokoch v nadnárodnej spoločnosti spoločnosti som dostal výpoveď. Po tréningu som si našiel prácu do dvoch mesiacov po ukončení pracovného pomeru a to počas najťažšej fázy pandémie.
Michal PetrušKey Account Manager

Pre objednávku ma prosím kontaktujte e-mailom alebo formulárom.

+421 904 769 010
webinar@emilcizinsky.sk