Kariérny koučing - mentoring

 

individuálny outplacement program

Tento program je určený

pre zamestnávateľov, ktorí museli prepustiť svojich zamestnancov a chcú im byť maximálne nápomocní v novej životnej situácii.

Program výrazne zlepší šance vašich ľudí uchytiť sa na trhu práce. A vám pomôže zlepšiť si svoj obraz zamestnávateľa v očiach uvoľnených zamestnancov. Ich komunikácia o vás bude pozitívnejšia. Zároveň sa tým aj spoločensky zodpovedne zachováte k podpore ľudského potenciálu, ktorý uvoľňujete na trh práce.

Žijeme časy korony a mnoho podnikateľov, manažérov a personalistov stojí pred ťažkou úlohou. Musia sa rozlúčiť so svojimi zamestnancami. Dôvodmi sú nevyhnutné reorganizácie, či znižovanie stavov z dôvodu "vyššej moci" a nie chybou na strane zamestnanca. Aj tento fakt má za následok, že sa nikomu tieto úlohy neplnia ľahko. 

Veľké spoločnosti s dlhoročnou históriou čelili podobným výzvam niekoľko krát a vytvorili nástroj, ktorí pomáha dotknutým zamestnancom - outplacement program. Ide o vzdelávací produkt, kde lektor / kouč odovzdáva poslucháčom balík informácií o tom, čo majú robiť a ako majú postupovať v novej životnej situácii. Zvlášť je tento produkt vhodný pre vašich TOP zamestnancov.

Experti predpokladajú rôzne scenáre vývoja ekonomiky do budúcnosti. Podľa nich sa dá očakávať, že o nejaký čas budete znova potrebovať kvalifikovanú pracovnú silu naberať. Aj z toho dôvodu je nevyhnutné snažiť sa postarať o odchádzajúcich zamestnancov, aby dobré meno zamestnávateľa zostalo čo možno najlepšie.

Outplacement program je nástroj ktorý umožňuje dať vašim ľuďom niečo hodnotné navyše, ako sú len zákonné povinnosti. Vzhľadom na karanténne opatrenia či obmedzovanie osobného stretávania sa, je online forma vzdelávania jediná relevantná, ako outplacement program korektne dopriať každému vášmu zamestnancovi. 

Cieľom tohto programu je poskytnúť vášmu zamestnancovi balík praktických informácií ako sa s novou situáciou vyrovnať a ako postupovať v najbližších dňoch a to online formou z pohodlia domova.

Rozsah tohoto programu je rozdelený do dvoch maximálne 1,5 hodinových video konzultácií.

Program obsahuje:

- definovanie osobného profilu a nastavenie cieľov

- identifikácia cesty ako cieľe dosiahnuť

- plán vzdelávania, identifikácia zdrojov a ich praktické využitie

- pracovné portály a sociálne siete

- príprava na pohovor a video pohovor

- revízia životopisu

- záverečná správa a zoznam ďalších krokov

Pri organizácii Outplacementu treba brať do úvahy, že program je ideálne poskytnúť svojim zamestnancom ešte v priebehu výpovednej doby. Z toho dôvodu si túto aktivitu včas naplánujte.

Na nič som nečakal a absolvoval som Kariérny koučing - mentoring v prvých dňoch výpovednej doby. Po 20-tich rokoch v nadnárodnej spoločnosti spoločnosti som dostal výpoveď. Po tréningu som si našiel prácu do dvoch mesiacov po ukončení pracovného pomeru a to počas najťažšej fázy pandémie.
Michal PetrušKey Account Manager

Pre objednávku prosím