Prvá pomoc pre uvoľnených zamestnancov

TENTO DOKUMENT SI STIAHLO UŽ VIAC

AKO 2000 ZAMESTNANCOV!

Viete aký prísny vedia byť ľudia na facebooku.

Viac ako 50 000 zhliadnutí, viac ako 2000 stiahnutí a mám len jeden negatívny komentár.

Tento zoznam je určený zamestnávateľom, ktorí museli prepustiť zamestnancov a chcú im byť elementárne nápomocní v novej životnej situácii.

Upravte si ho, doplňte svoje logo a s ľudským prístupom ho odovzdajte svojim ľuďom.

Budete prekvapený, ako ocenia, že sa o nich stále zaujímate.

 

Samozrejme, dokument je voľne dostupný na stiahnutie aj dotknutým zamestnancom.

Cieľom tohto zoznamu je poskytnúť zamestnancovi zoznam praktických krokov, ktoré mu budú nápomocné vyrovnať sa s novou situáciou a ponúkne mu návod ako postupovať v najbližších dňoch. 

Vo webinári "Outplacement online" je tento zoznam spracovaný do školenia aj s praktickými ukážkami. Informácie o tomto webinári nájdete na tomto mieste.