WEBINÁR 
pre zodpovedných zamestnávateľov,

ktorí chcú poskytnúť 

OUTPLACEMENT - prvú pomoc

pre uvoľňovaných zamestnancov

Tento webinár je určený pre zamestnávateľov, ktorí museli prepustiť svojich zamestnancov a chcú im byť nápomocní v novej životnej situácii.

Webinár pomôže dotknutým zamestnancom lepšie sa uchytiť na trhu práce. A zamestnávateľom pomôže zlepšiť svoj obraz zamestnávateľa v očiach uvoľnených zamestnancov a ich komunikácia o zamestnávateľovi bude pozitívnejšia. Zároveň sa tým zamestnávateľ aj spoločensky zodpovedne zachová k podpore ľudského potenciálu, ktorý uvoľňujete na trh práce.

video ilustruje formu a obsah webinára

Žijeme časy korony a mnoho podnikateľov, manažérov a personalistov stojí pred ťažkou úlohou. Musia sa rozlúčiť so svojimi zamestnancami. Dôvodmi sú nevyhnutné reorganizácie, či znižovanie stavov z dôvodu "vyššej moci" a nie chybou na strane zamestnanca. Aj tento fakt má za následok, že sa nikomu tieto úlohy neplnia ľahko. 

Veľké spoločnosti s dlhoročnou históriou čelili podobným výzvam niekoľko krát a vytvorili nástroj, ktorí pomáha dotknutým zamestnancom - outplacement program. Ide o vzdelávací produkt, kde lektor odovzdáva poslucháčom balík informácií o tom, čo majú robiť a ako majú postupovať v novej životnej situácii. Zvlášť je tento produkt vhodný pre zamestnancov, ktorí neboli dlhšiu dobu na trhu práce. 

Experti predpokladajú rôzne scenáre vývoja ekonomiky do budúcnosti. Podľa nich sa dá očakávať, že o nejaký čas budú zamestnávatelia znovu potrebovať kvalifikovanú pracovnú silu naberať. Aj z toho dôvodu je nevyhnutné snažiť sa postarať o odchádzajúcich zamestnancov, aby dobré meno zamestnávateľa zostalo čo možno najlepšie.

Outplacement program je nástroj ktorý umožňuje dať zamestnancom niečo hodnotné navyše, ako sú len zákonné povinnosti. Vzhľadom na karanténne opatrenia, je forma webinára asi jediná relevantná, ako outplacement korektne dopriať každému svojmu zamestnancovi. 

Cieľom tohto webinára je poskytnúť zamestnancovi balík praktických informácií ako sa s novou situáciou vyrovnať a ako postupovať v najbližších dňoch a to online formou z pohodlia domova. Rozsah webinára je do 60 minút a forma odovzdania informácií je veľmi praktická a jednoducho podávaná.

Webinár obsahuje praktické rady a návody:

- čo urobiť ako prvé a aký postoj si zvoliť vzhľadom na novú životnú situáciu

- ako naložiť s voľným časom - nastavenie režimu a samo-vzdelávanie

- ako sa pohybovať na pracovných a e-learningových portáloch

- ako využiť sociálne siete

- ako a kde napísať CV a ako s ním nakladať

- ako sa pripraviť na pohovor 

- ako zvládnuť video pohovor

Pri organizácii Outplacementu treba brať do úvahy, že program je ideálne poskytnúť len v priebehu výpovednej doby, tak si túto aktivitu včas naplánujte.

Bežná cena takéhoto webinára je od 25€ do 45€

 

vzhľadom na dnešnú situáciu ponúkam

tento webinár v cene

 

12€ + DPH

Cena platí za jedného účastníka kurzu.

Pre objednávku nad 50 účasníkov pre jedného zamestnávateľa ma prosím kontaktujte emailom a ja vám pošlem cenovú ponuku na mieru.

 

Pre objednávku prosím