Online kurz

na mieru

Interné vzdelávanie online, je budúcnosť dneška.

 

Tento program je určený pre organizácie, ktoré majú potrebu preniesť interné vzdelávacie aktivity do online priestoru. Napríklad produktové školenia, interné smernice a podobne je možné vykonávať formou webinára alebo online kurzom. Tvorba týchto produktov má svoje technické aj obsahové špecifiká. Určitá prax a skúsenosti zase napomôžu predchádzať chybám, ktorým sa často nedá vyhnúť, kým si tento spôsob vzdelávania osvojíte. 

To ma priviedlo k tomu, že vám ponúkam pomocnú ruku pre ľahší nábeh vášho online interného vzdelávania.

Program obsahuje:

- konzultácie a poradenstvo s nastavením online vzdelávacieho procesu

- obsahové a grafické spracovanie témy

- tvorba webinára alebo online tréningu

 

Pre objednávku ma prosím kontaktujte emailom.

+421 904 769 010
webinar@emilcizinsky.sk