Individuálny kariérny

koučing - mentoring

Chcete si zlepšiť šance uspieť na trhu práce? 

 

Tieto vzdelávacie programy sú presne na to určené.

Takto program hodnotia jeho absolventi 

Najlepší zamestnávatelia sa snažia byť svojim prepusteným zamestnancom nápomocní a investujú do tzv. Outplacement programov. Ide o vzdelávanie zamestnancov ktorých museli prepustiť, za účelom pomôcť im ľahšie sa uchytiť na trhu práce a ja som pre nich jedným z partnerov tohto vzdelávania. 

Zamestnanci, ktorí nemali takto zodpovedného zamestnávateľa, sa ale musia postarať sami o seba a práve pre nich je určený tento program.

Program je rozdelený do dvoch 1,5 hodinových individuálnych on-line video konzultácií. Jedna časť sa venuje vášmu osobnému postoju k situácii a k cieľom ktoré máte, druhá časť sa venuje ceste, spôsobom a nástrojom, ktoré sú vám k dispozícii a tomu, ako ich prakticky využijete vo svoj prospech.

Forma je individuálna, kde vás osobne prostredníctvom online rozhovoru prevediem celým programom. Ukážem vám na zdieľanej obrazovke nástroje a možnosti ich využitia a spoločne nájdeme odpovede na otázky, ktoré vás v tejto súvislosti trápia.

Program obsahuje:

- definovanie osobného profilu a nastavenie cieľov

- identifikácia cesty ako ciele dosiahnuť

- plán vzdelávania, identifikácia zdrojov a ich praktické využitie

- pracovné portály a sociálne siete

- príprava na pohovor a video pohovor

- revízia životopisu

- záverečné zhrnutie

 

Pred objednávkou berte prosím do úvahy, že moje možnosti čo do počtov jednotlivých koučingov sú pomerne obmedzené, z toho dôvodu si tento program naplánujte včas.

Na hladký priebeh programu potrebujete tablet, alebo počítač, dobré pripojenie na internet, 3 hodiny času na nerušenú prácu, pero a papier na poznámky. Na váš email vám pred dohodnutým časom pošlem link na náš online meeting prostredníctvom aplikácie Google Meet.

Pre objednávku prosím

Od začiatku pandémie sa angažujem v edukovaní zamestnávateľov v téme poskytovania Outplacementu. Vyzývam ich k zodpovednosti za svojich zamestnancov a upozorňujem ich na to, že zodpovednosť za zamestnancov nekončí odovzdaním výpovede. Publikujem tieto myšlienky na všetkých odborných fórach, na ktorých som sa zúčastnil, na sociálnych sieťach a dokonca aj v RTVS.

Mimoriadne správy RTVS 28.5.2020

Diskusia v priamom prenose s cieľom pomôcť prepúšťaným zamestnancom a upozorniť zamestnávateľov na to, prečo by mali prepusteným zamestnancom pomáhať.